ΠΑΙΔΙ / ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πως τα ευέλικτα όρια συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση του παιδιούΠως τα ευέλικτα όρια συμβάλλουν στην αυτοεκτίμηση του παιδιού

Τα όρια ορίζουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο ο κάθε άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει ...

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην σας διακόπτει το παιδί σας όταν μιλάτε!Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να μην σας διακόπτει το παιδί σας όταν μιλάτε!

Επειδή το πολυτιμότερο αγαθό για ένα παιδί προσχολικής ηλικίας είναι η σημασία που του ...

Ολοένα και περισσότερο τα «έξυπνα» παιδιά, υστερούν στις κοινωνικές δεξιότητες.Ολοένα και περισσότερο τα «έξυπνα» παιδιά, υστερούν στις κοινωνικές δεξιότητες.

Αρχικά θα πρέπει να καταλάβουμε τί εννοούμε, με τον όρο «κοινωνικές δεξιότητες». Ποια ...

Μοναχοπαίδι. Ποια τα χαρακτηριστικά του και πως μπορούμε να το βοηθήσουμε.Μοναχοπαίδι. Ποια τα χαρακτηριστικά του και πως μπορούμε να το βοηθήσουμε.

«Ένα παιδί ίσον κανένα», λέει η λαϊκή σοφία.. Τα μοναχοπαίδια, λένε, γίνονται, ...