•   Πέμπτη, 23 Μαΐου
 • 19 C
  Αθήνα

Όροι χρήσης του δικτυακού χώρου giatimama.gr

 

ΠΡΟΙΜΙΟ

Το giatimama.gr προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του διαδικτυακού του τόπου πλούσιο περιεχόμενο και υπηρεσίες, οι οποίες υπόκεινται στους παρακάτω όρους χρήσης. Ο επισκέπτης/χρήστης του διαδικτυακού τόπου giatimama.gr, θα πρέπει να διαβάσει και να κατανοήσει τους όρους αυτούς και μόνο εφόσον τους αποδέχεται να επισκεφτεί/κάνει χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του giatimama.gr

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ- ΣΗΜΑΤΑ

Όλο το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στις σελίδες του giatimama.gr, συμπεριλαμβανομένων του λογοτύπου, εμπορικών σημάτων, κειμένων, φωτογραφιών, εικόνων, γραφικών, αρχείων πολυμέσων (video), υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία και κατατεθειμένα σήματα και προστατεύονται από την κείμενη νομοθεσία του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου. Ρητά εξαιρούνται τα εμπορικά σήματα τρίτων (διαφημιζομένων, συνεργατών), καθώς και σε όποιες περιπτώσεις έχει προηγηθεί ειδική συμφωνία περιορισμένης χρήσης (περιεχόμενο, φωτογραφίες, αρχεία πολυμέσων φορέων και συνεργατών). Κατά συνέπεια, απαγορεύεται να αποτελέσουν τα παραπάνω στο σύνολο τους ή εν μέρει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής και εκμετάλλευσης, πώλησης ή αντιγραφής. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου, των φωτογραφιών, των γραφικών, των αρχείων πολυμέσων κτλ, εκτός και αν έχει προηγηθεί συγκεκριμένη άδεια εκ μέρους του giatimama.gr. Τα εμπορικά σήματα, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων που αναφέρονται και παρουσιάζονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τους και συνεπώς οι φορείς/ εταιρείες αυτές φέρουν τη σχετική ευθύνη. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η οποιαδήποτε επεξεργασία του περιεχομένου του παρόντος διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της αποσυμπίλησης (decompilation) του λογισμικού που περιλαμβάνεται σε αυτόν ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα. Η οπτική απεικόνιση και σχεδιασμός κάθε ιστοσελίδας του παρόντος διαδικτυακού τόπου ανήκει αποκλειστικά στο giatimama.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το giatimama.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημιά, θετική ή αποθετική, υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης του διαδικτυακού αυτού τόπου, τον οποίο και επισκέπτεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Το περιεχόμενο του giatimama.gr παρέχεται «όπως ακριβώς είναι», χωρίς καμία εγγύηση. To giatimama.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, υπηρεσίες, λειτουργίες, επιλογές και το εν γένει το περιεχόμενο του θα παρέχεται χωρίς διακοπή ή χωρίς σφάλματα. Επίσης, δεν εγγυάται ότι δεν περιέχει ο ίδιος o διαδικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συνεργαζόμενος ιστότοπος (site) ή συνεργαζόμενος εξυπηρετητής (server) "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα.

Το giatimama.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλους δικτυακούς τόπους (sites), οι οποίοι δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους ιδιοκτήτες τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το giatimama.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων, τους οποίους οι φορείς αυτοί ακολουθούν. Το giatimama.gr δεν ελέγχει τους όρους χρήσης, την πολιτική απορρήτου και προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων στα οποία παραπέμπει μέσω δεσμών (links) ή διαφημίσεων (banners) και ρητώς δηλώνει ότι δεν συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί τους, δεν ενστερνίζεται τις απόψεις του, δεν εγγυάται για το περιεχόμενο ή για τις υπηρεσίες τους και εν γένει δε φέρει οιανδήποτε ευθύνη γι’ αυτά.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Στον παρόντα διαδικτυακό τόπο προσφέρονται πληροφορίες και συμβουλές στους χρήστες/επισκέπτες και το περιεχόμενο προσφέρεται «όπως είναι», χωρίς να υπάρχει καμία ρητή ή τεκμαιρόμενη εγγύηση για την εγκυρότητα των πληροφοριών/συμβουλών αυτών και σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου δεν πρέπει να εκληφθεί ως προτροπή ή μη για πράξεις ή αποφάσεις των χρηστών/επισκεπτών του. Ιδιαίτερα μάλιστα σε ό τι αφορά πληροφορίες που σχετίζονται με την υγεία, δηλώνεται ρητά ότι ο παρόν διαδικτυακός τόπος δεν αποτελεί εργαλείο ιατρικών συμβουλών, θεραπείας ή διάγνωσης και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την προσωπική και κατ’ ιδίαν ιατρική γνωμάτευση. Δηλώνεται ρητά ότι οι επισκέπτες/χρήστες δεν θα πρέπει να αγνοούν την γνωμάτευση τους θεράποντα ιατρού τους επειδή διάβασαν ή είδαν κάποια πληροφορία ή συμβουλή στο giatimama.gr ούτε και να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την υγεία τους βάσει αυτών των πληροφοριών/συμβουλών. Οι χρήστες/επισκέπτες αν πιστεύουν ότι αντιμετωπίζουν κάποιο θέμα σχετικό με την υγεία τους θα πρέπει να επικοινωνούν άμεσα με τον θεράποντα ιατρό τους.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Το giatimama.gr δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες/επισκέπτες του να διατυπώσουν την άποψη τους σε θέματα γύρω από το περιεχόμενο του ή/και επικαιρότητας. Τα σχόλια των επισκεπτών/χρηστών αντικατοπτρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι το giatimama.gr ενστερνίζεται ή συμφωνεί με τις απόψεις αυτές. Οι χρήστες/επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν τους κανόνες κοινωνικής ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε ανήθικες ή υβριστικές διατυπώσεις. Το giatimama.gr διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει κάποια ανάρτηση ή να την αποσύρει εφόσον δε συνάδει με τους παραπάνω κανόνες ή θεωρηθεί ότι προσβάλλει, διαβάλλει ή δυσφημεί οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, φορέα ή μάρκα.

Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο διαταραχή των συζητήσεων ή άλλης μορφής επικοινωνιών που γίνονται σε αληθινό χρόνο, με την αποστολή επαναληπτικών ή/και ανούσιων μηνυμάτων (flooding). Αντίστοιχα, απαγορεύεται η αποστολή επαναλαμβανόμενων, ενοχλητικών, συνειδητά υπέρογκων ή ανούσιων μηνυμάτων ή ping packets σε υπηρεσίες μη πραγματικού χρόνου (όπως email και sms) που σκοπεύουν στην επιβάρυνση των συστημάτων του παρόντος διαδικτυακού τόπου (bombing, spamming). Σε οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση το giatimama.gr διατηρεί το δικαίωμα να εκδιώξει άμεσα τον διαταράσσοντα από την επικοινωνιακή πλατφόρμα έως και να τον αποκλείσει οριστικά από κάθε προσφερόμενη υπηρεσία, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη για κάθε ζημία που τυχόν υποστεί από τέτοια συμπεριφορά. Απαγορεύεται ρητά η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του Ιστότοπου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από προσωπικό. Ενδεικτικά, απαγορεύεται απολύτως η εκμετάλλευση των επικοινωνιακών και λοιπών υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου για προώθηση εμπορικών μηνυμάτων πάσης φύσεως, συμπεριλαμβανομένων και μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου (junk mail/sms/messages), είτε πρόκειται για υπηρεσίες αληθινού χρόνου είτε όχι. Το giatimama.gr δεν ευθύνεται απέναντι σε οποιοδήποτε χρήστη ή επισκέπτη για την τυχόν απρεπή, προσβλητική ή καθ οιονδήποτε τρόπο παράνομη συμπεριφορά άλλων χρηστών προς αυτούς. Σε περίπτωση χρήσης των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου με τρόπο που αντιβαίνει τους παρόντες όρους, το videatro.gr διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού του χρήστη από τις εν λόγω υπηρεσίες χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή του.

Τέλος, οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και τον Ιστότοπο γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την πελατεία, την τιμή και την υπόληψη του παρόντος διαδικτυακού τόπου, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και δίδουν το δικαίωμα στο giatimama.gr να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων για την προάσπιση των συμφερόντων του

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Από καιρού εις καιρόν, ενδέχεται να παρέχουμε προς τους χρήστες του Ιστότοπου διάφορες φόρμες, στις οποίες αυτοί θα παρέχουν (μη ευαίσθητα) προσωπικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Τα ως άνω στοιχεία διαφυλάσσονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και προστατεύονται με διάφορες τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων στα στοιχεία αυτά, εκτός εάν οι ίδιοι οι χρήστες συγκατατεθούν διαφορετικά εγγράφως συμπληρώνοντας θετικά το σχετικό tick-box στις αντίστοιχες φόρμες υποβολής προσωπικών δεδομένων ή αποδεχόμενοι με όποιο άλλο τεχνικό μέσο τη δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στις οικείες φόρμες υποβολής στοιχείων. Σε κάθε περίπτωση, οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο.

COOKIES

Το giatimama.gr ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη/επισκέπτη από ορισμένες υπηρεσίες των σελίδων του. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του χρήστη/επισκέπτη και διευκολύνουν την πρόσβαση του σε κάποιες υπηρεσίες. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν στον διαδικτυακό τόπο πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες του marketing του. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να προβεί στις αντίστοιχες με τις προτιμήσεις του ρυθμίσεις στο διακομιστή του (browser).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

To giatimama.gr δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την αξιοπιστία και την ποιότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών των διαφημιζομένων σε αυτό φορέων/εταιρειών ή μαρκών, καθώς επίσης και για οποιαδήποτε συναλλαγή, εμπορική ή μη, προκύψει μεταξύ των χρηστών/ επισκεπτών του και των φορέων/εταιρειών αυτών.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το giatimama.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει, να τροποποιεί, να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα ή και να καταργεί πλήρως μέρος ή και στο σύνολο του, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του παρόντος διαδικτυακού τόπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Το giatimama.gr διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης και τροποποίησης των παρόντων όρων χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του. Για το λόγο αυτό, συνίσταται η τακτική επίσκεψη των χρηστών στους παρόντες όρους και η προσεκτική ανάγνωσή τους.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

Η επίσκεψη και η χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού τόπου συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.

Πολιτική απορρήτου & συμμόρφωση GDPR

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών πού παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη, από τον ιστότοπο http://www.giatimama.gr/ ιδιοκτησίας της «giatimama.gr» εφεξής «η εταιρεία», προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας με την Πολιτική Απορρήτου περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του παρόντος ιστότοπου. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τα περιεχόμενα αυτής της σελίδας, πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του διαδικτυακού μας τόπου. Αν δεν συμφωνεί, θα πρέπει να τον εγκαταλείψει και να ΜΗΝ κάνει καμία χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.
Αυτή η πολιτική απορρήτου μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα ενημερώσουμε ρητά τους πελάτες μας ή τους χρήστες του ιστότοπου μας για τις αλλαγές αυτές. Αντ̓ αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές της παρούσας πολιτικής απορρήτου. Η εξακολούθηση της χρήσης του ιστότοπου giatimama.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου, σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών εκ μέρους σας.

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα.
Εάν είστε κάτω των 16 ετών, ΠΡΕΠΕΙ να έχετε τη συγκατάθεση των γονέων σας πριν κάνετε χρήση των υπηρεσιών του παρόντος ιστότοπου.

Σχετική νομοθεσία

Παράλληλα με τα εσωτερικά συστήματα πληροφορικής της εταιρείας μας, ο ιστότοπος αυτός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να συμμορφώνεται όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών, με τις νομοθεσίες/κανονισμούς που ακολουθούν:

 1. Οδηγία της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων του 1995 (DPD)
 2. Κανονισμός 2018 για την γενική προστασία δεδομένων της ΕΕ (GDPR)

Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει αυτός ο ιστότοπος και γιατί τις συλλέγουμε

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες για τους ακόλουθους λόγους:

Παρακολούθηση επισκεψιμότητας ιστότοπων

Όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, έτσι και αυτός, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων, όπως ορίζονται παρακάτω στην ενότητα «Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας». Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω τ ου πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Σχετικά με τα cookies

Τί είναι το cookie;

Ο όρος «cookie» αναφέρεται σε ένα μικρό αρχείο δεδομένων που αποτελείται αποκλειστικά από μια σειρά πληροφοριών σε μορφή κειμένου, το οποίο ο ιστότοπος μεταφέρει στο πρόγραμμα πλοήγησης ιστού που βρίσκεται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είτε προσωρινά καθ’ όλη τη διάρκεια της επίσκεψής σας, είτε μερικές φορές για μεγαλύτερες περιόδους, ανάλογα με τον τύπο του cookie. Τα cookies εκτελούν διάφορες λειτουργίες (για παράδειγμα, σας ξεχωρίζουν από τους άλλους επισκέπτες του ίδιου ιστοτόπου ή θυμούνται ορισμένα πράγματα για εσάς, όπως τις προτιμήσεις σας) και χρησιμοποιούνται από τους περισσότερους ιστότοπους για να βελτιώσουν την εμπειρία σας ως χρήστη τους.
Κάθε cookie είναι μοναδικό για το πρόγραμμα πλοήγησής σας και περιέχει ορισμένες ανώνυμες πληροφορίες. Ένα cookie συνήθως περιέχει το όνομα του πεδίου από όπου προήλθε το cookie, τη «διάρκεια ζωής» του cookie καθώς και μία τιμή (συνήθως με τη μορφή ενός τυχαίως παραχθέντα μοναδικού αριθμού).

Τύποι cookies

Οι βασικοί τύποι των cookies που ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται παρακάτω

 • Cookies επίσκεψης (session cookies)
  Πρόκειται για προσωρινά cookies που παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Μόνιμα cookies (persistent cookies)
  Αυτά παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας ακόμα και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε cookie). Τα μόνιμα cookies χρησιμοποιούνται όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).
 • Cookies πρώτου μέρους (First-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης και/ή στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας από τον ιστότοπο τον οποίον επισκέπτεστε. Αυτό περιλαμβάνει την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν cookies πρώτου μέρους για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.
 • Cookies τρίτων μερών (Third-party cookies)
  Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα cookies τρίτων μερών.

Τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο και πώς να τα διαχειριστείτε

Σε αυτόν τον ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τα cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία της χρήσης του ιστοτόπου από τους επισκέπτες του. Η λειτουργία του ιστοτόπου θα επηρεαστεί σημαντικά αν απενεργοποιήσετε ή αν δεν αποδεχθείτε την χρήση των cookies.
Ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με τα cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου απενεργοποίησής τους και της επίδρασης της απενεργοποίησης στη λειτουργία του ιστοτόπου. Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .

Cookies από παρόχους υπηρεσίας βίντεο (Google, Vimeo, DailyMotion κλπ)

Οι πάροχοι αυτοί μπορεί να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο τα οποία μας παρέχουν ως εξωτερική υπηρεσία.
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Cookies από κοινωνικά δίκτυα

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν cookies στη συσκευή σας αν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα πλήκτρα με τίτλο «Κοινή χρήση» (share).
Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα cookies, η λειτουργία «Κοινή χρήση» (share) δεν θα είναι διαθέσιμη.

Σχετικά με τον διακομιστή αυτού του ιστοτόπου

Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer).

Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους μας

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Αυτοί οι φορείς έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αναφέρθηκε στο παρόν κείμενο.

Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους.
Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Με την εγγραφή σας στο newsletter, δίνετε τη συγκατάθεσή σας
να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από το giatimama.gr