•   Τρίτη, 23 Ιουλίου
  • 34 C
    Αθήνα
Νήπιο - Ανάπτυξη

Το παιχνίδι με τις κούκλες βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση

( λέξεις)
Το παιχνίδι με τις κούκλες βοηθάει τα παιδιά να αναπτύξουν την ενσυναίσθηση

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022: Σήμερα η Mattel, (NASDAQ: MAT) ανακοίνωσε ότι η Barbie® μαζί με μια ομάδα νευροεπιστημόνων από το πανεπιστήμιο του Cardiff παρουσιάζουν τα νεότερα ευρήματα μιας πολυετούς επιστημονικής μελέτης, η οποία διερευνά τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες θετικές επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει το παιχνίδι με κούκλες στην ανάπτυξη των παιδιών. Στη μελέτη, που διεξάγεται για δεύτερο χρόνο, οι νευροεπιστήμονες εξέτασαν το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν παίζουν μόνα τους με κούκλες και παρατήρησαν ότι η γλώσσα τους είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, όταν μιλούν για τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων.

Τα πιο πρόσφατα ευρήματα της επιστημονικής μελέτης έδειξαν ότι τα παιδιά επικοινωνούσαν για τα συναισθήματα και τις σκέψεις των άλλων, μια περίπτωση που χαρακτηρίζεται ως «εσωτερική γλώσσα» (ISL), περισσότερο όταν έπαιζαν με τις κούκλες, παρά όταν έπαιζαν παιχνίδια στο tablet. Όταν τα παιδιά επικοινωνούν για θέματα, όπως τις εσωτερικές σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων, καλλιεργούν παράλληλα κοινωνικές δεξιότητες, τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν κατά την αλληλεπίδραση τους με τους άλλους ανθρώπους και οι οποίες δυνητικά μπορεί να φανούν ευεργετικές για τη συναισθηματική τους ανάπτυξη.

«Όταν τα παιδιά δημιουργούν τους δικούς τους φανταστικούς μικρόκοσμους και παιχνίδια ρόλων με κούκλες, επικοινωνούν στην αρχή φωναχτά τα μηνύματα που σχετίζονται με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων και στη συνέχεια τα εσωτερικεύουν», δήλωσε η ερευνητής Δρ. Σάρα Γκέρσον. «Αυτό μπορεί να έχει, μακροχρόνια, θετικές επιδράσεις για τα παιδιά, όπως την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και των δεξιοτήτων επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στη μετέπειτα ζωή τους».

Μέσω της παρακολούθησης της εγκεφαλικής δραστηριότητας 33 παιδιών* ηλικίας μεταξύ 4 και 8 ετών, καθώς έπαιζαν με μια σειρά από κούκλες Barbie και μιλούσαν παράλληλα σαν να εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που φέρουν οι κούκλες, η ομάδα διαπίστωσε ότι, όχι μόνο ενεργοποιήθηκε η οπίσθια άνω κροταφική αύλακα (pSTS), αλλά εμφανίστηκε και ιδιαιτέρως αυξημένη. Πιο συγκεκριμένα, το pSTS αφορά στην περιοχή του εγκεφάλου που σχετίζεται με την επεξεργασία των κοινωνικών πληροφοριών, όπως η ενσυναίσθηση και ενεργοποιείται ακόμη και όταν το παιδί παίζει μόνο του.

Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκε ένας υπερσύγχρονος λειτουργικός εξοπλισμός φασματοσκοπίας κοντά στο υπέρυθρο, με σκοπό να διερευνήσει την ενεργοποίηση του εγκεφάλου ενώ τα παιδιά έπαιζαν είτε μόνα τους, είτε με άλλο άτομο, παιχνίδια με κούκλες ή σε tablet,. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι το παιχνίδι με κούκλες ενθάρρυνε περισσότερο την επικοινωνία σχετικά με τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων, δηλαδή την «εσωτερική γλώσσα» (ISL), γεγονός που συνδέεται και με τα αυξημένα επίπεδα ενεργοποίησης του pSTS, από ότι το παιχνίδι στο tablet.

«Η εσωτερική γλώσσα» μπορεί να υποδεικνύει, ότι ένα παιδί επεξεργάζεται τις σκέψεις και τα συναισθήματα των άλλων, καθώς παίζει με κούκλες», είπε η ερευνητής Δρ. Σάρα Γκέρσον. «Αυτές οι δεξιότητες είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους, τη μάθηση και τις κοινωνικές συναναστροφές. Είναι, επίσης, σημαντικό για τα παιδιά, καθώς συμβάλλει στη δημιουργία και τη διατήρηση φιλίας, καθώς και στη διαδικασία της μάθησής τους από τους δασκάλους και τους γονείς».

Η ενσυναίσθηση και οι δεξιότητες επεξεργασίας κοινωνικών πληροφοριών εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους γονείς και είναι απαραίτητες, καθώς τα παιδιά συνεχίζουν να αναπτύσσονται συναισθηματικά, ακαδημαϊκά και κοινωνικά. Το 2020, η Barbie ανέθεσε σε ανεξάρτητο οργανισμό τη διεξαγωγή μιας παγκόσμιας δημοσκόπησης/έρευνας** που διεξήχθη σε 22 χώρες, στην οποία συμμετείχαν 15.000 γονείς. Η έρευνα ανέδειξε ότι 91% των γονέων κατέταξαν την ενσυναίσθηση ως βασική κοινωνική δεξιότητα που θα ήθελαν να αναπτύξει το παιδί τους, αλλά μόνο 26% αυτών γνώριζε ότι το παιχνίδι με κούκλες θα μπορούσε να βοηθήσει το παιδί τους να αναπτύξει αυτές τις κρίσιμες δεξιότητες. Οι γονείς και οι φροντιστές ανησυχούν επίσης, όλο και περισσότερο, για την αναπτυξιακή πορεία των παιδιών τους τα τελευταία δύο χρόνια. Στην πραγματικότητα, 61% των γονέων ανέφερε ότι η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους έχει επηρεαστεί αρνητικά από την πανδημία***.

Παρά το γεγονός ότι, η πανδημία έχει περιορίσει τα γνωστικά και κοινωνικά ενδιαφέροντα που προσφέρονται στο εξωτερικό περιβάλλον, η έρευνα του Πανεπιστημίου του Κάρντιφ προτείνει ότι το παιχνίδι με κούκλες μπορεί να προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία να μιμηθούν σκηνές και αλληλεπιδράσεις από την καθημερινή ζωή. Τα παιδιά, συνήθως, μιμούνται αυτό που κάνουν ή λένε οι γονείς, οι δάσκαλοι ή οι συνομήλικοί τους ενώ οι κούκλες έρχονται σε αυτό το σημείο να συμβάλλουν, προσφέροντας μια διέξοδο στα παιδιά, τα οποία μπορούν να αναπαραστήσουν όσα έχουν δει και ακούσει και παράλληλα να εξασκήσουν τις δεξιότητες που θα χρησιμοποιήσουν σε πραγματικές κοινωνικές καταστάσεις.

Η επιστημονική μελέτη προτείνει, ακόμα, πως αυτά τα ευρήματα δεν έχουν επηρεαστεί από το είδος του φύλου – δίνοντας έτσι,  περισσότερο έμφαση στη σημασία που έχει το παιχνίδι με τις κούκλες για την εξάσκηση των κοινωνικών δεξιοτήτων, ανεξαρτήτως του γένους των παιδιών.

«Ως εταιρεία με ηγετική θέση στην κατηγορία των κουκλών είμαστε περήφανοι που όταν τα παιδιά παίζουν ιστορίες με τη Barbie μπορούν και εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, καθώς έτσι χτίζουν σημαντικές κοινωνικές δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, ικανότητες που τους προσφέρουν όσα χρειάζονται για να χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους και να εξελιχθούν σε ενήλικες που δεν αποδέχονται τις αποκλείσεις», λέει η Lisa McKnight, SVP and Global Head of Barbie and Dolls της Mattel. «Ανυπομονούμε να αποκαλύψουμε ακόμη περισσότερα οφέλη από το παιχνίδι με κούκλες, οι οποίες βασίζονται στη νευροεπιστήμη, μέσω της μακροχρόνιας συνεργασίας μας με το Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ».

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν κατά τον δεύτερο έτος της έρευνας, με τίτλο «Doll play prompts social thinking and social talking: Representations of internal state language in the brain» «Το παιχνίδι με κούκλες ενθαρρύνει την κοινωνική σκέψη και επικοινωνία: Η αναπαράσταση της εσωτερικής γλώσσας στον εγκέφαλο»  δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό Developmental Science το 2021 από την Dr. Sarah Gerson και τους συνεργάτες της, που μελετούν την Επιστήμη της Ανθρώπινης Εξέλιξης  στο Πανεπιστημίου του Κάρντιφ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και στο Kings College του Λονδίνου.

Το Φθινόπωρο του 2020, το πανεπιστήμιο του Cardiff μαζί με την Barbie ανακοίνωσαν τα αποτελέσματα του πρώτου έτους της έρευνας στο επιστημονικό περιοδικό Frontiers in Human Neuroscience, με τον τίτλο «Exploring the Benefits of Doll Play through Neuroscience» «Εξερευνώντας τα οφέλη του παιχνιδιού με κούκλες μέσω της νευροεπιστήμης». Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα ευρήματα του πρώτου έτους της μελέτης, μπορείτε να δείτε εδώ. Η συγκεκριμένη πολυετής έρευνα θέτει σαν στόχο να διερευνήσει τον θετικό αντίκτυπο που επιφέρει, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, το παιχνίδι με κούκλες στα παιδιά, με την ομάδα να δεσμεύεται να διεξάγει και περαιτέρω νευροεπιστημονικές μελέτες έως το 2024.

Οι γονείς και φροντιστές των παιδιών μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα https://www.barbie.com/el-gr/benefitsofdollplay, μέσα από την οποία μπορούν να αντλήσουν χρήσιμο υλικό και πληροφορίες σχετικά με την έρευνα.

*Η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Barbie και διεξήχθη με 33 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, ηλικίας 4-8 ετών.

** Έρευνα από την OnePoll τον Ιούλιο του 2020 σε 22 διαφορετικές χώρες, στην οποία συμμετείχαν 15.000 γονείς παιδιών ηλικίας από 3-10 ετών.

***Σύμφωνα με την μελέτη Harvard’s Saul Zaentz Early Education Initiative’s Early Learning Study (Ιούλιος 2021)

Μπορεί επίσης να σε ενδιαφέρουν

Στην ίδια κατηγορία

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Με την εγγραφή σας στο newsletter, δίνετε τη συγκατάθεσή σας
να λαμβάνετε ενημερώσεις στο email σας από το giatimama.gr