Το πάθημα του γαιδάρου!

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

Το πάθημα του γαιδάρου!

Μια ωραία μέρα ένας γάιδαρος έβοσκε σε ένα ωραίο δάσος..


Tags: