Υπολογισμός Κύησης

Υπολογιστής Κύησης

Υπολογίστε εύκολα πόσο εβδομάδων είστε καθώς επίσης και πότε πρέπει να γίνουν οι βασικές εξετάσεις της εγκυμοσύνης με βάση την ημερομηνία της τελευταίας έμμηνου ρύσης.


Αυχενική Διαφάνεια & PAPP-A ή C.V.S.

A-TEST ή Αμνιοπαρακέντηση

Υπερηχογράφημα B Επιπέδου

τυπικό
ιδανικό

Καμπύλη Σακχάρου

Υπερηχογράφημα DOPPLER